el suport més lògic per a la informació Complements per al programari de Brindys Software

English  |  Español  |  Qui som

Ací trobarà complements addicionals per amplar les funcions habituals del nostre programari. Descàrregues a l'abast per a Windows 7, Windows XP, Vista, i pròximament Windows 8.

Complements gratuïts

Descàrregues gratuïtes per a usar en Windows, sense registre ni limitacions d'ús. Si troba d'utilitat qualsevol dels nostres programes, sigui tan amable de recomanar als seus coneguts.

NiFiS NiFiS 
Comprovador de DNI, NIF, NIE i CIF espanyol, CCC de comptes bancaris i número d'afiliació a la Seguretat Social.
Detecta xifres alterades i suggereix el número vàlid.
Consulteu la web per conèixer el producte amb més detall.

NiFiS és totalment gratuït per a ús particular no professional. Per usar-lo professionalment en empreses, organismes o centres de treball sol·liciti'ns una llicència d'ús.

Complements amb llicència d'ús limitada

HàbilCal HàbilCal 
Realitza càlculs amb dates, còmput de terminis, còmput de dies hàbils, canvi de moneda, càlculs monetaris de divises i altres.
Consulteu la web per conèixer el producte amb més detall.

Aquesta edició gratuïta li permet fer ús de Habilcal per a ús particular no professional, per a càlculs amb terminis inferiors als dos mesos de durada. No té data límit d'ús.

BriSync BriSync 
Suport per GEDEX en dispositius mòbils. Requereix llicència d'ús de BriSync+GEDEX.

En mode shareware és operatiu sense llicència d'ús durant un nombre limitat de sincronitzacions.

GdxUtil GdxUtil  (requereix GEDEX)
Permet utilitzar les característiques de Canvi ràpid d'usuaris i detecció de multisessió en GEDEX.

Requereix disposar de llicències d'ús de GEDEX.

Programari comercial

En el nostre web trobarà altres programes professionals igualment interessants, incloent:

GEDEXInformàtica per a Advocats - Gestió de bufets, assessories, empreses i despatxos professionals jurídics
Conegui GEDEX, el programari integral per a la gestió de tots els seus casos.
Descarregui ara la versió d'avaluació completa.

Més complements

Més complements de Brindys Software

Programari de Brindys Software

Programari de Brindys Software