English Español

Brindys Software - Documentació

Índex de Documents online a l'abast

Benvinguts a l'índex de documents disponibles online sobre productes de Brindys Software.

Manuals d'Usuari

Manual d'Usuari de GEDEX

Manual de Usuario de BriTray

Manual d'Usuari de WinRSS

Manual de Usuario de BriRespa

Consultes Freqüents

Consultes freqüents específiques de GEDEX

Consultas frecuentes genéricas sobre programas Brindys

Consultes freqüents específiques de WinRSS

Consultes freqüents específiques de BriRespa

Ajuda adicional

Suport Tècnic