English Español

GEDEX - Manual d'Usuari

Gràcies pel seu interés en BRiNDYS GEDEX

Esta aplicació ofereix un complet sistema per a la gestió d'expedients jurídics i contactes, tant en despatxos d'advocats amb un únic ordinador com en bufets amb xàrcies d'ordinadors.

Gràcies a GEDEX, podrà organitzar i documentar els seus expedients de forma senzilla i completa. La integració de GEDEX al seu despatx no requereix de cap pas adicional. Simplement, pot començar a donar d'alta els seus expedients en GEDEX, i mantindre simultàniament qualsevol sistema utilitzat amb anterioritat al seu despatx.

Amb el pas del temps observareu que GEDEX agilitza operacions habituals, com la localització ràpida d'expedients, accions pendents, plaços de entregues i cobros, telèfons, i altres, que sense programes específics son de tediosa realització.

Abans d'adinsar-vos en l'ús de GEDEX, li recomanem la consulta a esta documentació del producte, on trobareu resposta a la majoría de dubtes que poden surgit en l'ús de l'aplicació, i descobrireu possibilitats del producte que poden passar desapercebudes.

Igualment li recomanen la visita a la pàgina web de GEDEX, on s'ofereixen consells, complements i ajudes adicionals.

Ajuda adicional

Índex de l'ajuda de GEDEX

Pàgina web de GEDEX

Suport Tècnic

Si considera que aquesta fitxa hauria de ser millorada o corregida, avisi'ns.
Prohibida la reproducció total o parcial d'esta obra.
Copyright Brindys Software.